Austria-Klagenfurt: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Klagenfurt: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2020/S 215-527261

Număr de referinţă: KWFVV0032/20

Obiectul licitaţiei Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă.

Clasificare CPV 72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Produsele licitate Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă  (IT- & UC-Outsourcing).
Numele firmei organizatoare KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds
Adresa Adresă: Völkermarkter Ring 21-23
Localitate: Klagenfurt
Cod NUTS: AT ÖSTERREICH
Cod poștal: 9020
Țară: Austria
Telefon +43 46355800
Fax
E-mail vergabe@kwf.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.kwf.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://ktn.vergabeportal.at/Detail/91533

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 18/01/2021

Ora locală: 12:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 18/01/2021

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 18/01/2021

Ora locală: 12:15

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro