Austria-Lebring: Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Lebring: Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2021/S 012-024291

Număr de referinţă: 3.5-15703

Obiectul licitaţiei Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici

Clasificare CPV 35113410 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici

Produsele licitate Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici – clasa de protecţie III (Lieferung von Chemieschutzanzüge Schutzstufe III mit Zusatzausrüstung)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Landesfeuerwehrverband Steiermark
Adresa Adresă: Florianistraße 22-24
Localitate: Lebring
Cod NUTS: AT22 Steiermark
Cod poștal: 8403
Țară: Austria
Telefon +43 31827000352
Fax
E-mail thomas.rauch@lfv.steiermark.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.lfv.steiermark.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/95990

Persoana de contact/funcţia Thomas Rauch
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 22/02/2021

Ora locală: 12:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 22/02/2021

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 22/02/2021

Ora locală: 14:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro