Austria-Linz: Bene pentru deşeuri de sticlă

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Linz: Bene pentru deşeuri de sticlă

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 2023/35
Obiectul licitaţiei Bene pentru deşeuri de sticlă

Clasificare CPV 44613700 Bene pentru deşeuri

Produsele licitate Bene pentru deşeuri de sticlă (Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Glassammelbehältern)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare LINZ SERVICE GmbH
Adresa Adresă: Wiener Strasse 151
Localitate: Linz
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 4021
Țară: Austria
Telefon +43 73234007068
Fax +43 7323400157068
E-mail e.pilz@linzag.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.linzag.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://linzag.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=469

Persoana de contact/funcţia Erich Pilz
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 26/06/2023

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 26/06/2023

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 26/06/2023

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro