Austria-Linz: Centre de apel

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Linz: Centre de apel

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Centre de apel

Clasificare CPV 79512000 Centre de apel, 79500000 Servicii de asistenţă în birou, 64214200 Servicii de comutatoare telefonice, 75130000 Servicii de asistenţă pentru guvern

Produsele licitate Centre de apel – servicii (Call-Center-Dienstleistungen)
Numele firmei organizatoare Land Oberösterreich
Adresa Adresă: Bahnhofplatz 1
Localitate: Linz
Cod NUTS: AT312 Linz-Wels
Cod poștal: 4021
Țară: Austria
Telefon +43 732603030
Fax  
E-mail e.scharf@scwp.com
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.land-oberoesterreich.gv.at
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://scwp.vergabeportal.at/Detail/113323
Persoana de contact/funcţia Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH, Mag. Edwin Scharf
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 22/12/2021

Ora locală: 20:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 22/12/2021

Ora locală: 20:00

 

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 22/12/2021

Ora locală: 20:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro