Austria-Linz: Echipament multimedia

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Linz: Echipament multimedia

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  

 

Obiectul licitaţiei Videoproiectoare

Clasificare CPV 32322000 Echipament multimedia

Produsele licitate Echipament multimedia – livrarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor multimedia pentru lecţii de anatomie virtuale şi interactive (JKU Linz: 02/2021 medSPACE Projektionstechnik)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Johannes Kepler Universität Linz
Adresa Adresă: Altenberger Straße 69
Localitate: Linz
Cod NUTS: AT ÖSTERREICH
Cod poștal: 4040
Țară: Austria
Telefon +43 73224683331
Fax +43 73224683333
E-mail vergabeverfahren@jku.at
Adresa paginii web Adresa principală:  https://www.jku.at/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si http://jku.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=24

Persoana de contact/funcţia Veronika Lauss LL.M.
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 05/03/2021

Ora locală: 10:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 05/03/2021

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 05/03/2021

Ora locală: 10:15

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro