Austria-Linz: Aparatură de iluminat şi lămpi electrice

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Linz: Aparatură de iluminat şi lămpi electrice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  

Număr de referinţă: 100599

 

Obiectul licitaţiei Aparatură de iluminat şi lămpi electrice

Clasificare CPV 31500000 Aparatură de iluminat şi lămpi electrice, 31524000 Plafoniere sau aplice de perete, 31527000 Spoturi, 31518600 Proiectoare orientabile

Produsele licitate Aparatură de iluminat şi lămpi electrice (Theater-Scheinwerfer)

 

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numele firmei organizatoare Oö. Theater und Orchester GmbH
Adresa Adresă: Promenade 39
Localitate: Linz
Cod NUTS: AT31 Oberösterreich
Cod poștal: 4020
Țară: Austria
Telefon +43 732603030
Fax
E-mail e.scharf@scwp.com
Adresa paginii web Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si https://scwp.vergabeportal.at/Detail/100599
Persoana de contact/funcţia SCWP Schindhelm, Mag. Edwin Scharf
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 29/04/2021

Ora locală: 12:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 29/04/2021

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 29/04/2021

Ora locală: 12:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro