Austria-Linz: Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Linz: Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri

 

Clasificare CPV 19640000 Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri

Criteriu privind calitatea – Nume: Qualität / Pondere: 30.00

Criteriu privind calitatea – Nume: Ökologie / Pondere: 10.00

Prețul – Pondere: 60.00

Produsele licitate Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri (Abfallsäcke OÖG)

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numele firmei organizatoare Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH
Adresa Adresă: Goethestraße 89
Localitate: Linz
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 4020
Țară: Austria
Telefon +43 505546020250
Fax +43 505546040250
E-mail support@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.ooeg.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://ooeg.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=39

Persoana de contact/funcţia Harald Podbrecky
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 24/05/2022

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 24/05/2022

Ora locală: 11:00

 

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 24/05/2022

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro