Austria-Eisenstadt: Mobilier de birou

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Eisenstadt: Mobilier de birou

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Mobilier de birou

Clasificare CPV 39130000 Mobilier de birou, 39121100 Birouri, 39122000 Dulapuri şi biblioteci, 39141100 Etajere, 39132500 Cărucioare de birou

Produsele licitate Mobilier de birou (KRAGES – KH Oberwart – Büromöbel Paket 1)
Numele firmei organizatoare KRAGES Burgenländische Krankenanstalten GesmbH
Adresa Adresă: Josef Hyrtl Platz 4
Localitate: Eisenstadt
Cod NUTS: AT11 Burgenland
Cod poștal: 7000
Țară: Austria
Telefon +43 19669786
Fax  
E-mail krages-khow-bueromoebel-paket1@heid-partner.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.krages.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://gv.vergabeportal.at/Detail/121717

Denumire oficială: Heid und Partner Rechtsanwälte GmbH
Număr naţional de înregistrare: 9110026507337
Adresă: Kundmanngasse 21
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Persoană de contact: RA BM DI Dr. Daniel Deutschmann
E-mail: krages-khow-bueromoebel-paket1@heid-partner.at
Telefon: +43 19669786

Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 11/04/2022

Ora locală: 12:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 11/04/2022

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro