Austria – Pachete software şi sisteme informatice

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria – Pachete software şi sisteme informatice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator AUS23E020-KOLTE
Obiectul licitaţiei Pachete software şi sisteme informatice

Clasificare CPV 48000000 Pachete software şi sisteme informatice

Produsele licitate Pachete software şi sisteme informatice (Abschluss eines unbefristeten Rahmenvertrags zur Lieferung, Betrieb und Wartung einer innovativen, digitalen Whiteboardlösung als cloudbasiertes online Kollaborationstool)
Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 01
Adresa Adresă poștală:  Stadlauer Straße 54 und 56

Localitate:  Wien

Cod poștal: 1220

Subdiviziunea țării (NUTS):  Wien (AT130)

Țara: Austria

Telefon +43 1400072463
Fax  
E-mail marion.zaiser@wien.gv.at
Adresa paginii web Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/167989
Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 01/01/2024

Ora locală: 01:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 09/01/2024

Ora locală: 14:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro