Austria-Salzburg: Servicii de dezvoltare de software personalizat

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Salzburg: Servicii de dezvoltare de software personalizat

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 2023/PROVIA ID-Nr:94003
Obiectul licitaţiei Servicii de dezvoltare de software personalizat

Clasificare 72230000 Servicii de dezvoltare de software personalizat

Produsele licitate Servicii de dezvoltare de software personalizat (SDV2023 – Software-Development 2023)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare ASFINAG Maut Service GmbH
Adresa Adresă: Alpenstraße 99, Postfach 74
Localitate: Salzburg
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 5020
Țară: Austria
Telefon +43 50108-12331
Fax  
E-mail andreas.helmel@asfinag.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.asfinag.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.provia.at

Persoana de contact/funcţia SM/SE  Herr Andreas Helmel
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 27/02/2023

Ora locală: 11:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 27/02/2023

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 27/02/2023

Ora locală: 11:00

Locul:

online per MS Teams

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro