Austria-Salzburg: Servicii de programare de sisteme informatice şi software utilitare

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Salzburg: Servicii de programare de sisteme informatice şi software utilitare

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  

 

Obiectul licitaţiei Servicii de programare de sisteme informatice

Clasificare CVP 72211000 Servicii de programare de sisteme informatice şi software utilitare, 72260000 Servicii de software, 48814000 Sistem de informare în domeniul medical

Produsele licitate Servicii de programare de sisteme informatice (RV-DL-Schnittsttellenserver)

 

Valoare fără TVA: 495 810.00 EUR

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH
Adresa Adresă: Müllner Hauptstr. 48
Localitate: Salzburg
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 5020
Țară: Austria
Telefon +43 5725521359
Fax +43 5725521497
E-mail m.fink@salk.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://salk.at
Adresa profilului cumpărătorului: http://salk.vemap.comDocumentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si http://salk.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=473
Persoana de contact/funcţia Maria Fink
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 29/03/2021

Ora locală: 10:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 29/03/2021

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 29/03/2021

Ora locală: 10:01

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro