Austria-Seibersdorf: Aparate de filtrare a apei

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Seibersdorf: Aparate de filtrare a apei

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Aparate de filtrare a apei

Clasificare CPV 42912310 Aparate de filtrare a apei

Produsele licitate Aparate de filtrare a apei (Kieselgur Horizontalsiebfilteranlage)
Numele firmei organizatoare NUCLEAR ENGINEERING SEIBERSDORF GMBH
Adresa Adresă: Forschungszentrum
Localitate: Seibersdorf
Cod NUTS: AT12 Niederösterreich
Cod poștal: 2444
Țară: Austria
Telefon +43 505502040
Fax  
E-mail office@nes.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.nes.at/
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://gv.vergabeportal.at/Detail/115052
Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 22/12/2021

Ora locală: 13:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 22/12/2021

Ora locală: 13:00

 

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 22/12/2021

Ora locală: 13:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro