Austria-St. Johann in Tirol: Mobilier

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-St. Johann in Tirol: Mobilier

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  

 

Obiectul licitaţiei Mobilier

Clasificare CVP 39100000 Mobilier

Produsele licitate Mobilier – mobilare centru pentru copii (Möblierung Neubau Kinderzentrum St. Johann i. T.)

 

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Marktgemeinde St. Johann in Tirol
Adresa Adresă: Bahnhofstrasse 5
Localitate: St. Johann in Tirol
Cod NUTS: AT ÖSTERREICH
Cod poștal: 6380
Țară: Austria
Telefon +43 50471121
Fax +43 5047114711
E-mail m.schonger@gemnova.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.gemnova.at
Adresa profilului cumpărătorului: http://gemnova.vemap.comDocumentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si http://gemnova.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=458
Persoana de contact/funcţia Martin Schonger
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 25/03/2021

Ora locală: 12:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 25/03/2021

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 25/03/2021

Ora locală: 12:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro