Austria-Viena: Autovehicule

Autovehicule (Kraftfahrzeuge der Kleinwagen-, Kompakt- und Mittelklasse) Contract cadru pentru livrarea de autovehicule de clasă medie, compacte sau utilitare. Valoare fără TVA: 12 270 480.00 EUR

Termenul llimită de depunere a ofertelor 04.12.2017, ora locală: 10:00

Denumirea licitaţiei Anunț de participare
Austria-Viena: Autovehicule
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2017/S 208-429970

Număr de referinţă: 2801.03017

Obiectul licitaţiei Autovehicule. Clasificare CPV 34100000
Produsele licitate Autovehicule (Kraftfahrzeuge der Kleinwagen-, Kompakt- und Mittelklasse) Contract cadru pentru livrarea de autovehicule de clasă medie, compacte sau utilitare. Valoare fără TVA: 12 270 480.00 EUR
Numele firmei organizatoare Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Lassallestraße 9b
Wien
1020
Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail ausschreibung@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at
Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 04/12/2017

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 04/12/2017, Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 04/12/2017, Ora locală: 10:05

Locul: Bundesbeschaffung GesmbH.

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,
Adi-Cristina MITEA, secretar economic
1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,
Tel.: 00.431.503.89.41
Fax: 00.431.504.14.62
E-mail: viena.economic@mae.ro