Austria-Viena: Bene pentru deşeuri

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Bene pentru deşeuri

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Bene pentru deşeuri

Clasificare CPV 44613700 Bene pentru deşeuri

Produsele licitate Bene pentru deşeuri (VEAI-185194/2022 Lieferung von Großraummüllbehältern aus Aluminium mit 2.500 l Inhalt 2023-2)

Bene de aluminiu de capacitate 2.500 litri pentru deşeuri

Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 48
Adresa Adresă: Einsiedlergasse 2
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1050
Țară: Austria
Telefon +43 19669786
Fax  
E-mail post@ma48.wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/121319

Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 19/08/2022

Ora locală: 12:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 19/08/2022

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 19/08/2022

Ora locală: 12:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro