Austria-Viena: Camere video de securitate

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Camere video de securitate

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  

Număr de referinţă: MA 33 – VL-00/260783/2021

Obiectul licitaţiei Camere video de securitate

Clasificare CPV 35125300 Camere video de securitate

Produsele licitate Camere video de securitate – IP-Kameras mit PTC-Funktion (Modernisierung Verkehrsvideosystem im gesamten Stadtgebiet Wien)

 

Contractul este împărțit în loturi: nu

Criterii de atribuire: Prețul

Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien — Magistratsabteilung 33
Adresa Adresă: Senngasse 2
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1110
Țară: Austria
Telefon +43 1400033433
Fax +43 1400033000
E-mail vergabe@ma33.wien.gv.at
Adresa paginii web Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/100906
Persoana de contact/funcţia Magistratsabteilung 33
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 03/05/2021

Ora locală: 10:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 03/05/2021

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 03/05/2021

Ora locală: 10:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro