Austria-Viena: Carne de pasăre

Carne de pasăre proaspătă (Frischgeflügel) Valoare fără TVA: 2 615 000.00 EUR
Termenul llimită de depunere a ofertelor 05.12.2017, ora locală: 08:00

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Carne de pasăre

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2017/S 208-429965

Număr de referinţă: GZ 4401.03030

Obiectul licitaţiei Carne de pasăre. Clasificare CPV 15112000
Produsele licitate Carne de pasăre proaspătă (Frischgeflügel) Valoare fără TVA: 2 615 000.00 EUR
Numele firmei organizatoare die Republik Österreich (Bund), die GESPAG, die BBG als zentrale Beschaffungsstelle sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß beiliegender Drittkundenliste, Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Lassallestraße 9b
Wien
1020
Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail ausschreibung@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 05/12/2017

Ora locală: 08:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 05/12/2017, Ora locală: 08:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 05/12/2017, Ora locală: 08:05

Locul: Bundesbeschaffung GesmbH.

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,
Adi-Cristina MITEA, secretar economic
1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,
Tel.: 00.431.503.89.41
Fax: 00.431.504.14.62
E-mail: viena.economic@mae.ro