Austria-Viena: Carne şi preparate din carne

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Carne şi preparate din carne

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 4491.03874
Obiectul licitaţiei Carne şi preparate din carne

Clasificare CPV 15110000 Carne, 15131120 Salamuri, 15131130 Cârnaţi

Produsele licitate Carne şi preparate din carne – carne şi mezeluri (Fleisch- und Wurstwaren Mensen)

Valoare fără TVA: 2 600 000.00 EUR

Numele firmei organizatoare Auftraggeber ist die Österreichische Mensen Betriebsgesellschaft m.b.H., im Vergabeverfahren vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Adresă: Taborstraße 46a
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1020
Țară: Austria
Telefon +43 121606680
Fax +43 124570-99
E-mail support@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.mensen.at
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1798881d0c8-256bb1fc9122cb6b
Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 25/06/2021

Ora locală: 11:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 25/06/2021

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 25/06/2021

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro