Austria-Viena: Computere de birou

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Computere de birou

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Computere de birou – ThinClients

Clasificare CPV 30213300 Computer de birou, 48000000 Pachete software şi sisteme informatice

Produsele licitate Computere de birou – ThinClients

(AUS22P010 – ThinClients und ThinClients OS)

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Lot 1 : ThinClient Hardware

· ThinClient (TC)

· Mobilen ThinClient (MTC)

· inkl. 5 ani HW-întreţinere

Şi opţiuni

· Docking Station

· UMTS Modem pentru MTC

· 16 GB RAM pentru TC

· 16 GB RAM pentru MTC

Valoare: min EUR 500.000,00 – max EUR 16,2 Mio.

Lot 2: ThinClient Software

· ThinClient – sistem de operare și licențe

· Migrarea licențelor achiziționate existente la noul model de licență IGEL OS Basic Subscription

· IGEL Premier TRM

· Servicii de consultanta IGEL

Valoare: min EUR 140.000,00 – max EUR 5,3 Mio.

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru

Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 01
Adresa Adresă: Stadlauerstraße 54 und 56
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1220
Țară: Austria
Telefon +43 1400071808
Fax +43 140009971808
E-mail doris.kainz.dk1@wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.wien.gv.at/kontakte/ma01/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/135214

Persoana de contact/funcţia Doris Kainz
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 10/10/2022

Ora locală: 14:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 10/10/2022

Ora locală: 14:00

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 10/10/2022

Ora locală: 14:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

Articolul anterior
Irak – Expoziția internatională în domeniul investițiilor și construcțiilor 22 – 25.02.2023, Basra
Articolul următor
Austria-Viena: Echipament informatic şi accesorii de birou