Austria-Graz: Sistem informatic Contentfilter

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Graz: Sistem informatic Contentfilter

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Sistem informatic Contentfilter

Clasificare CPV 48800000 Sisteme de informare şi servere

Produsele licitate Sistem informatic Contentfilter

(Contentfilter (Webproxy/Email Gateway – CF22AS))

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Land Steiermark – Land Steiermark
Adresa Adresă: Land Steiermark, Abteilung 1 – Organisation und Informationstechnik, Burggasse 2
Localitate: Graz
Cod NUTS: AT221 Graz
Cod poștal: 8010
Țară: Austria
Telefon +43 3168772380
Fax  
E-mail abteilung1@stmk.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.verwaltung.steiermark.at
Adresa profilului cumpărătorului: www.vergabeportal.at/notice/a6ea82f0-2a28-4eba-a087-1d2302e7f8b0/publication

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/132812

Persoana de contact/funcţia Abteilung 1 – Organisation und Informationstechnik, Burggasse 2, 8010 Graz
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 14/09/2022

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 14/09/2022

Ora locală: 10:00

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 14/09/2022

Ora locală: 10:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro