Austria-Viena: Detectoare de fum

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Detectoare de fum

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Detectoare de fum şi gaz

Clasificare CPV 38431200 Detectoare de fum, 38431100 Detectoare de gaz

Produsele licitate Detectoare de fum şi gaz (Rauch- und CO-Warnmelder)

 

Numele firmei organizatoare Wiener Wohnen Hausbetreuung GmbH
Adresa Adresă: Erdbergstraße 200
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Telefon +43 160766430
Fax  
E-mail ausschreibungen@hausbetreuung-wien.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.hausbetreuung-wien.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/121743

Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 26/04/2022

Ora locală: 10:00

 

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 26/04/2022

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 26/04/2022

Ora locală: 10:10

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro