Austria-Viena: Dezinfectanţi

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Dezinfectanţi

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator
Obiectul licitaţiei Dezinfectanţi

Clasificare CPV 24455000 Dezinfectanţi

Produsele licitate Dezinfectanţi (Händedesinfektion – Los 1 – begrenzt viruzid plus, Los 2 – viruzid)

 

Numele firmei organizatoare Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und Österreichische Gesundheitskassa (ÖGK)
Adresa Adresă: Adalbert-Stifter-Str. 65
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1200
Țară: Austria
Telefon +43 5939321610
Fax +43 5939321635
E-mail hbe@auva.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.auva.at
Adresa profilului cumpărătorului: http://auva.vemap.com
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://auva.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=159Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://auva.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=160
Persoana de contact/funcţia Sandra Schmidberger
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 24/06/2021

Ora locală: 11:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 24/06/2021

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 24/06/2021

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro