Austria-Viena: Ferestre

Numele firmei organizatoare: Stadt Wien – Wiener Wohnen
Data si ora deschiderii licitaţiei 10.10.2017, ora locală: 09:30

Denumirea licitaţiei Anunț de participare
Austria-Viena: Ferestre
Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2017/S 166-341135

Număr de referinţă: WW-FBAW/1569/2017

Obiectul licitaţiei Ferestre. Clasificare CPV 44221100, 45421100
Produsele licitate Ferestre – lemn-Al. Cca. 1300 buc.
Numele firmei organizatoare Stadt Wien – Wiener Wohnen
Adresa Rosa-Fischer-Gasse 2
Wien
1030
Austria
Telefon +43 5757575
Fax +43 575759952740
E-mail auftragswesen@wrw.wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.wienerwohnen.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/52144

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

Persoana de contact/funcţia Fr. Daniela Hoffmann
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 10/10/2017

Ora locală: 09:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 10/10/2017

Ora locală: 09:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 10/10/2017

Ora locală: 09:30

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,
Adi-Cristina MITEA, secretar economic
1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,
Tel.: 00.431.503.89.41
Fax: 00.431.504.14.62
E-mail: viena.economic@mae.ro