Austria-Viena: Maşini de procesare a datelor (hardware)

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Maşini de procesare a datelor (hardware)

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 70000002
Obiectul licitaţiei Maşini de procesare a datelor (hardware)

Clasificare CPV 30210000 Maşini de procesare a datelor (hardware)

Produsele licitate Maşini de procesare a datelor (hardware) (Rahmenvereinbarung zur Beschaffung von IT-Client Hardware (Arbeitsplatzgeräten))
Numele firmei organizatoare WienIT GmbH
Adresa Număr naţional de înregistrare: 9110016729756
Adresă: Thomas-Klestil-Platz 13
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT130 Wien
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Telefon
Fax
E-mail procurement@wienit.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.wienit.at
Adresa profilului cumpărătorului: https://wstw.vergabeportal.atDocumentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://wstw.vergabeportal.at/Detail/112614
Persoana de contact/funcţia Procurement
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 08/11/2021

Ora locală: 23:59

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 08/11/2021

Ora locală: 23:59

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 11 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro

Articolul anterior
Suedia – Cerere de ofertă pentru rame (lemn, metal) fotografii
Articolul următor
Suedia – Cerere de ofertă pentru piese metalice si accesorii folosite in industria mobilei si in constructii