Austria-Viena: Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 2022/21 şi 2022/25
Obiectul licitaţiei Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

Clasificare CPV 30197642 Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică, 30197630 Hârtie pentru tipărit, 30197645 Card pentru tipărire

Produsele licitate Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică ( Pensionsversicherungsanstalt – Jahresbedarf ab 2023 an Rohpapier (ohne A4+A3 Kopierpapier weiß) für PVA+AUVA(Rahmenvereinbarun))

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru

Numele firmei organizatoare Pensionsversicherungsanstalt
Adresa Adresă: Friedrich-Hillegeist-Strasse 1
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1021
Țară: Austria
Telefon +43 50303
Fax +43 50303
E-mail ausschreibung@pv.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.pensionsversicherung.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://pensionsversicherung.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=247

şi http://pensionsversicherung.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=246

Persoana de contact/funcţia Ausschreibungs- koordination
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 11/10/2022

Ora locală: 13:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 11/10/2022

Ora locală: 13:00

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 11/10/2022

Ora locală: 13:15

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro