Austria-Viena: Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  

Număr de referinţă: ORF21010

Obiectul licitaţiei Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

Clasificare CPV 30197642 Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică

Produsele licitate Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică – format DIN A4 (210 x 297 mm) şi DIN A3 (420 x 297 mm). (ORF21010_Rahmenvereinbarung Kopierpapier)

Valoare fără TVA: 220 000.00 EUR

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Österreichischer Rundfunk
Adresa Adresă: Würzburggasse 30
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT ÖSTERREICH
Cod poștal: 1136
Țară: Austria
Telefon +43 18787812720
Fax +43 18787812741
E-mail vergabe@orf.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://der.orf.at
Adresa profilului cumpărătorului: https://orf.vergabeportal.atDocumentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si https://orf.vergabeportal.at/Detail/97544
Persoana de contact/funcţia Einkauf, K 3-1
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 12/03/2021

Ora locală: 11:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 12/03/2021

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 12/03/2021

Ora locală: 11:05

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro