Austria-Viena: Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 4601.04644
Obiectul licitaţiei Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate

Clasificare CPV 35113400 Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate, 18143000 Echipamente de protecţie

Produsele licitate Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate (Airbagwesten)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Valoare fără TVA: 1 465 000.00 EUR

Numele firmei organizatoare Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Adresa Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1020
Țară: Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail support@bbg.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-18832f48c34-48747f3bdcf4d874

Persoana de contact/funcţia  
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 20/06/2023

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 20/06/2023

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 20/06/2023

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro