Austria-Viena: Îmbrăcăminte şi accesorii

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Îmbrăcăminte şi accesorii

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Îmbrăcăminte şi accesorii

Clasificare CPV 18000000 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de voiaj şi accesorii

Lot 1

18440000 Pălării şi articole pentru acoperit capul

18443340 Şepci

18443330 Glugi

18443000 Articole pentru acoperit capul şi accesorii

18420000 Accesorii vestimentare

18422000 Eşarfe

Lot 2

18300000 Articole de îmbrăcăminte

18330000 Tricouri şi cămăşi

18331000 Tricouri

18333000 Tricouri polo

Lot 3

18900000 Articole de voiaj, şelărie, saci şi săculeţe

18930000 Saci şi săculeţe

18936000 Saci textili

18934000 Sacoşe

Lot 4

39560000 Diverse articole textile

39500000 Articole textile

39513000 Lenjerie de masă

39516100 Tapiserie pentru mobilier

Lot 5

18930000 Saci şi săculeţe

18936000 Saci textili

18934000 Sacoşe

39525000 Diverse articole textile confecţionate

39525600 Cârpe de vase

18422000 Eşarfe

18423000 Cravate

Produsele licitate Îmbrăcăminte şi accesorii (Lieferung von Textilprodukten)

 

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numele firmei organizatoare Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
Adresa Adresă: Schönbrunner Schloßstraße 47
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1130
Țară: Austria
Telefon +43 151510
Fax  
E-mail ausschreibungen@wolftheiss.com
Adresa paginii web Adresa principală: www.schoenbrunn.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://gv.vergabeportal.at/Detail/124133

Persoana de contact/funcţia WOLF THEISS Rechtsanwälte, zH RA Mag. Silvia Feßl
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 13/05/2022

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 13/05/2022

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro