Austria-Viena: Mobilier

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Mobilier

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: frh-Ti/1-2022
Obiectul licitaţiei Mobilier

Clasificare CPV 39100000 Mobilier

45422000 Lucrări de dulgherie

39100000 Mobilier

39140000 Mobilier de uz casnic

39141000 Mobilier şi echipament de bucătărie

 

Produsele licitate Mobilier (Möbellieferungen und Tischlerarbeiten)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare “Wiener Frauenhäuser” – Soziale Hilfen für von Gewalt betroffene Frauen und ihreKinder
Adresa Adresă: Amerlimgstraße 1/6 2. Stock
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1060
Țară: Austria
Telefon +43 0152175-16
Fax +43 0152175-21
E-mail vergabe@h-i-p.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.frauenhaeuser-wien.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.auftrag.at/etender.aspx?action=SHOW&ID=6540eb24-4b30-42d7-a5e5-364845804166

Persoana de contact/funcţia RA Mag. Georg Streit
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 12/05/2022

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 12/05/2022

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 2 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro