Austria-Viena: Pachete software şi sisteme informatice

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Pachete software şi sisteme informatice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: VV VIS 2023
Obiectul licitaţiei Pachete software antivirus

Clasificare 48000000 Pachete software şi sisteme informatice

Produsele licitate Pachete software antivirus (Rahmenvertrag für die Lieferung von Virenschutzsoftware)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft – SVC
Adresa Adresă: Ernst-Melchior-Gasse 22
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1020
Țară: Austria
Telefon +43 50124714-4125
Fax +43 50124714-3776
E-mail vergabeverfahren@svc.co.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.svc.co.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Persoana de contact/funcţia Abteilung Vergabe- und Vertragsmanagement
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 24/02/2023

Ora locală: 12:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 24/02/2023

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 24/02/2023

Ora locală: 12:10

Locul: conform documentaţiei

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro