Austria-Viena: Panouri de semnalizare şi articole conexe

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Panouri de semnalizare şi articole conexe

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: ProVia-ID: 76720
Obiectul licitaţiei Panouri de semnalizare şi articole conexe

Clasificare CPV 44423400 Panouri de semnalizare şi articole conexe

Produsele licitate Panouri de semnalizare şi articole conexe (Liefern von Verkehrszeichen und Beschilderungen ab 2022)

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numele firmei organizatoare ASFINAG
Adresa Adresă: Schnirchgasse 17 Austro Tower
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Telefon +43 6646010810693
Fax +43 50108-910693
E-mail michaela.paulin@asfinag.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.asfinag.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.provia.at

Persoana de contact/funcţia Michaela Paulin
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 13/04/2022

Ora locală: 10:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 13/04/2022

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 13/04/2022

Ora locală: 10:01

Locul:

Graz-Raaba

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro