Austria-Viena: Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: 2022/21 şi 2022/25
Obiectul licitaţiei Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie

Clasificare CPV 03121100 Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie

Produsele licitate Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie (Sommerblumen für Wien 2023 – diverse Bezirke in Wien)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 42
Adresa Adresă: Johannesgasse 35
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT130 Wien
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Telefon +43 1400042461
Fax +43 140009942410
E-mail vergabe@ma42.wien.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.park.wien.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/135134

Persoana de contact/funcţia DI Albert Schler
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 17/10/2022

Ora locală: 10:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 17/10/2022

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 17/10/2022

Ora locală: 10:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro