Austria-Viena: Receptoare

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Receptoare

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Receptoare telefonice

Clasificare 32552100 Receptoare

Produsele licitate Receptoare telefonice (V 2023-12 Lieferung von Telefonendgeräten inkl. Zubehör)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Wiener Gesundheitsverbund – Abteilung Vergabe- und Vertragsmanagement
Adresa Adresă: Thomas-Klestil-Platz 7/1
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Telefon  
Fax  
E-mail ged.ism@gesundheitsverbund.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://gesundheitsverbund.at/vvm/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/143719

Persoana de contact/funcţia Abteilung Vergabe- und Vertragsmanagement
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 03/03/2023

Ora locală: 10:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 03/03/2023

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 03/03/2023

Ora locală: 10:00

Locul:

Electronic, conform documentatiei

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro