Austria-Viena: Servere

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Servere

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2020/S 213-521159

Număr de referinţă: 2020-0.480.799 (BRZ)

Obiectul licitaţiei Servere

Clasificare CPV 48820000 Servere, 50312000 Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic, 98300000 Servicii diverse

Valoare fără TVA: 19 813 540.00 EUR

Produsele licitate Servere – servere Intel pentru Linux şi MS-Windows  (48820000 Servere)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Bundesrechenzentrum GmbH
Adresa Adresă: Hintere Zollamtsstraße 4
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT130 Wien
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Telefon +43 171123880
Fax
E-mail ausschreibung.procurement@brz.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.brz.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://brz.vergabeportal.at/Detail/91294

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 03/12/2020

Ora locală: 10:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 03/12/2020

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 03/12/2020

Ora locală: 10:05

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro