Austria-Viena: Servicii de asistenţă pentru software

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Servicii de asistenţă pentru software

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  

Număr de referinţă: 3691.03726

Obiectul licitaţiei Servicii de asistenţă pentru software

Clasificare CPV 72261000 Servicii de asistenţă pentru software

Produsele licitate Servicii de asistenţă pentru software  –  sistem software de suport al deciziilor clinice (Klinisches Entscheidungsunterstützungssystem)

 

Contractul este împărțit în loturi: nu

Criterii de atribuire: Prețul

Numele firmei organizatoare Auftraggeber sind die Stadt Wien – Unternehmung Wiener Gesundheitsverbund, die Oberösterreichische Gesundheitsholding GmbH, die Kepler Universitätsklinikum GmbH, die Steiermärkische Krankenanstalten GmbH, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH.
Adresa Adresă: Lassallestraße 9b
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1020
Țară: Austria
Telefon +43 124570-0
Fax +43 124570-99
E-mail support@bbg.gv.at
Adresa paginii web Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-178881bdedb-c041405b1c52f43

Adresa principală: www.bbg.gv.at

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://evergabe.at

Persoana de contact/funcţia
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 11/05/2021

Ora locală: 11:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 11/05/2021

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 11/05/2021

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro