Austria-Viena: Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de consultanţă tehnică

 

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de consultanţă tehnică

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator Număr de referinţă: AZU-2106220006
Obiectul licitaţiei Servicii de consultanţă privind sistemele informatice

Clasificare CPV 72220000 Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de consultanţă tehnică

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 12

Produsele licitate Servicii de consultanţă privind sistemele informatice – consultanţă şi implementare sistem de securitate (Konzern-IT- & Datensicherheit beabsichtigt der AG die Beauftragung von Projekten im Rahmen der Informations- und Cybersecurity ICS Leistungen für verschiedene Anforderungen, die nach Losen aufgeteilt sind)
Numele firmei organizatoare Österreichische Post AG
Adresa Adresă: Rochusplatz 1
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Telefon +43 57767-0
Fax +43 57767-32009
E-mail alexandra.zulechner@post.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.post.at
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://supplierportal.post.at/astras/astras.R6/WFE/public/master/de/DE/-/login
Persoana de contact/funcţia Konzern-Einkauf – Alexandra Zulechner
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 22/07/2021

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 13/08/2021

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 25/06/2021

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro