Austria-Viena: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software

Clasificare CPV 72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Produsele licitate Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software (Hosting, Betreuung, Wartung und Weiterentwicklung des CMS CoreMedia und der von CoreMedia ausgelieferten Websites für den Wiener Tourismusverband)

 

Valoare fără TVA: 3 750 000.00 EUR

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Wiener Tourismusverband
Adresa Adresă: Invalidenstraße 6
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1030
Țară: Austria
Telefon +43 13695978
Fax  
E-mail vergabe@terzaki.at
Adresa paginii web Adresa principală: www.wien.info

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://gv.vergabeportal.at/Detail/130935

Persoana de contact/funcţia Terzaki & Partner GmbH
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 29/08/2022

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 29/08/2022

Ora locală: 10:00

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro