Austria-Viena: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software

Clasificare CPV 72000000 Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă, 72212100 Servicii de dezvoltare de software specific industriei, 72230000 Servicii de dezvoltare de software personalizat, 48000000 Pachete software şi sisteme informatice

Produsele licitate Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software (ÖGK – Recruitingsoftware)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Österreichische Gesundheitskasse
Adresa Adresă: Wienerbergstraße 5-19
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1100
Țară: Austria
Telefon +43 14026828
Fax +43 1402682868
E-mail oegk-recruitingtool@schiefer.at
Adresa paginii web Adresa principală: https://www.schiefer.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://schiefer.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=418

Persoana de contact/funcţia Philip Albrecht
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 08/05/2023

Ora locală: 12:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 08/05/2023

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro