Austria-Viena: Servicii de software

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Servicii de software

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator 2021/S 015-032305

Număr de referinţă: WA120680/4002

Obiectul licitaţiei Servicii de software

Clasificare CPV 72260000 Servicii de software

Produsele licitate Servicii de software – servicii de software pentru dezvolatrea şi personalizarea serverului de comunicaţii Orchestra (Unterstützungsleistungen Kommunikationsserver Orchestra)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA)
Adresa Adresă: Adalbert-Stifter-Str. 65
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT ÖSTERREICH
Cod poștal: 1200
Țară: Austria
Telefon +43 5939321606
Fax +43 5939321635
E-mail hbe@auva.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.auva.at
Adresa profilului cumpărătorului: http://auva.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://auva.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=150

Persoana de contact/funcţia Christian Vojta
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 22/02/2021

Ora locală: 11:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 22/02/2021

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei Data: 22/02/2021

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro