Austria-Viena: Sisteme de detectare a incendiilor

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Viena: Sisteme de detectare a incendiilor

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Sisteme de detectare a incendiilor

Clasificare CPV 31625100 Sisteme de detectare a incendiilor, 31625200 Sisteme de alarmă de incendiu, 35111200 Materiale de stingere a incendiilor, 35111300 Extinctoare, 35111500 Sistem de stingere a incendiilor

Produsele licitate Sisteme de detectare a incendiilor  (Trafo-Löschanlagen in den Umspannwerken Nauders, Salzburg und Wagenham)

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Lot 1 Valoare fără TVA: 750 000.00 EUR

Lot 2 Valoare fără TVA: 600 000.00 EUR

Lot 3 Valoare fără TVA: 600 000.00 EUR

Numele firmei organizatoare Austrian Power Grid AG
Adresa Adresă: Wagramer Strasse 19, IZD-Tower
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 1220
Țară: Austria
Telefon +43 5032056540
Fax +43 5032056132
E-mail ausschreibungen@apg.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.apg.at
Adresa profilului cumpărătorului: http://apg.vemap.com
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://apg.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=290
Persoana de contact/funcţia UKB Beschaffung
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 20/12/2021

Ora locală: 12:00

 

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 24/01/2022

 

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro