Austria-Wels: Pachete software şi suite de pachete software de gestionare a instalaţiilor

Denumirea licitaţiei Anunț de participare

Austria-Wels: Pachete software şi suite de pachete software de gestionare a instalaţiilor

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator  
Obiectul licitaţiei Pachete software şi suite de pachete software de gestionare a instalaţiilor

Clasificare CPV 48420000 Pachete software şi suite de pachete software de gestionare a instalaţiilor, 48921000 Sisteme de automatizare, 31730000 Echipament electrotehnic

Produsele licitate Pachete software şi suite de pachete software de gestionare a instalaţiilor – migrarea de la sistemul ZLT vechi la cel nou (Erneuerung Zentrale Leittechnik)

Contractul este împărțit în loturi: nu

Numele firmei organizatoare Stadt Wels
Adresa Adresă: Stadtplatz 1
Localitate: Wels
Cod NUTS: AT Österreich
Cod poștal: 4600
Țară: Austria
Telefon +43 72422357630
Fax +43 7242235550
E-mail Sabine.Rachbauer@wels.gv.at
Adresa paginii web Adresa principală: http://www.wels.gv.at/
Adresa profilului cumpărătorului: http://wels.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://wels.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=134

Persoana de contact/funcţia Sabine Rachbauer
Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond) Conform caietului de sarcini
Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)
Punctele de contact menţionate anterior
Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini Data: 23/06/2023

Ora locală: 10:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)
Data: 23/06/2023

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei  
Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)
Conf. caietului de sarcini
Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)
Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond) Conform Caietului de sarcini
Experienţa necesară Conform Caietului de sarcini
Condiţii de plată Conform Caietului de sarcini
Transport Conform Caietului de sarcini
Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro