Bilant la un an de implementare a proiectului de calificare in turism si o sansa pentru o slujba mai buna

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), în calitate de beneficiar, alături de Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea (CCIV), Federaţia Bucătarilor din România (FBR) şi STEF Management Consulting, a organizat Seminarul de conştientizare privind nevoia de calificare pentru regiunea Bucureşti-Ilfov din cadrul proiectului strategic naţional O calificare în turism – o şansă pentru o slujbă mai bună.
Acest proiect, care se adresează în angajaţilor din turism, celor din regiunile Bucureşti Ilfov, Centru şi Sud Vest, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”.
Obiectivul general al proiectului, care se derulează în perioada 1 iulie 2010 – 30 iunie 2012, constă în îmbunătăţirea nivelului de calificare a forţei de muncă active din turism, îndeosebi a persoanelor necalificate, a celor cu un nivel scăzut de calificare şi a celor care au o calificare redundantă pe piaţa muncii.
Astfel, în cadrul acestui proiect, 1.000 de persoane (850 angajaţi şi 150 persoane fizice autorizate) beneficiază gratuit de programe de orientare şi consiliere profesională, iar în urma evaluărilor realizate prin aceste programe, 600 de angajaţi vor participa gratuit la cursuri de calificare în meseriile de ospătar, bucătar, administrator pensiune turistică organizate de furnizori din România autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA).
In cadrul seminarului de conştientizare care s-a desfăşurat recent la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie, dna Gabriela Dumitriu, managerul acestui proiect, a informat participanţii despre oportunitaţile de dezvoltare a resurselor umane din domeniile vizate de respectivul proiect, iar cu această ocazie, au mai fost prezentate şi rezultatele obţinute în primul an de implementare.
Pentru informaţii suplimentare privind proiectul contactaţi: Gabriela Dumitriu, manager proiect, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), Bd. Octavian Goga, nr. 2, sector 3, 030982 Bucureşti, tel.: 021 319 0128, fax: 021 319 0107, e-mail: gabriela.dumitriu@ccib.ro, www.ccib.ro.
Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro.

Biroul de Presă al CCIB