Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, membru fondator al Asociaţiei Camerelor de Comerţ Dunărene

În perioada 9-11 septembrie 2010, la Pecs (Ungaria), a avut loc Congresul camerelor de comerţ şi industrie din centrul şi estul Europei, în cadrul căruia s-a desfăşurat şi adunarea generală a Asociaţiei Camerelor de Comerţ Dunărene (DCCA). Cu acest prilej, membrii fondatori ai Asociaţiei, printre care şi Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), au aprobat statutul şi strategia DCCA. Astfel, regiuni din Germania, Austria, Croaţia, Ungaria, Serbia şi România vor colabora prin intermediul camerelor de comerţ pentru a sprijini membrii în identificarea de noi oportunităţi de cooperare, facilitarea de contacte de afaceri şi a schimbului constant de informaţii şi bune practici.
Principalul scop al Asociaţiei Camerelor de Comerţ Dunărene îl constituie dezvoltarea sustenabilă a economiilor dunărene, prin promovarea activităţilor industriale şi comerciale care vizează dezvoltarea economică şi de mediu din regiunea Dunării, unul dintre obiectivele majore ale membrilor DCCA fiind participarea activă la stabilirea principiilor Strategiei pentru bazinul Dunării – document ce urmează a fi adoptat de Comisia Europeană. De asemenea, Asociaţia va lansa iniţiative legislative şi va colabora cu guvernele în rezolvarea problemelor mediului economic, îndeosebi a celor vizând dezvoltarea infrastructurii de afaceri, a sistemului de transport şi de comunicaţii şi a resurselor umane.
Membrii fondatori ai DCCA sunt: Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), Camera de Comerţ din Belgrad, Camera Croată de Comerţ, Camera Regională Osijek, Camera de Comerţ Regionala Novi Sad, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara (CCIAT), Camera de Comerţ Viena, Camera de Comerţ şi Industrie Ulm, Camera de Comerţ şi Industrie Stuttgart, Camera de Comerţ şi Industrie Budapesta (BKIK), Camera de Comerţ şi Industrie Pécs-Baranya şi Camera de Comerţ şi Industrie Gyor-Moson-Sopron, sediul Asociaţiei fiind la Budapesta (sediul BKIK).

Biroul de Presă al CCIB