IMG_2777a

Vizita dlui. Alain Schodts, președintele Camerei de Comerț Bilaterale România-Belgia la Camera bucureșteană

 

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedinteleCamerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), a avut o înâlnire cu dl. Alain Schodts, președintele Camerei de Comerț Bilaterale România – Belgia (CCBRB) din București

Interlocutorul a informat că la inițiativa Ambasadei Belgiei la București, în anul 2017 a fost înființată Camera de ComerțBilaterală România-Belgia (CCBRB) prin modificarea statutului Asociației de afaceri Belgia – România (BEROBA), modificare survenită în urma acreditării BEROBA la Uniunea Camerelor de Comerţ Exterior Belgia – Luxemburg (BLCCA), un grup al Federaţiei «Camerelor de Comerţ belgiene».

În deschiderea întâlnirii, dl. prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, a vorbit despre sistemul cameral românesc și despre activitatea CCIB, punctând particularitățile Camerei bucureștene, îndeosebi în domeniul relațiilor externe.

Președintele CCIB, a subliniat că promovarea schimburilor comerciale artrebui să se concentreze cu prioritate asupra sectorului industrial, apreciind că România are potențial în acest sector.

În opinia președintelui Camerei bucureștene, organizarea, împreună cu CCBRB a unei „Zile a oportunităţilor de afaceri”, a unei „Săptămâni a produselor belgiene la București”, precum și organizarea unor întâlniri de afaceri cu ocazia deplasării în România a unorfirme din Regatul Belgiei, constituie pași eficienți pentru o bunăpregătire a unei misiuni economice, îndeosebi pentru identificarea nișelor de piață a căror valorificare să conducă la creșterea schimburilor comerciale bilaterale.

Dl. Alain Schodts a apreciat propunerile președintelui CCIB și a exprimat întreaga deschidere pentru punerea în aplicare a acestora. Președintele CCBRB a informat că în prima parte aanului 2019, se intenționează organizarea unei misiuni economice în Regatul Belgiei, solicitând întreaga susținere din partea CCIB, în vederea invitării posibilelor companii românești interesate.

Informații de background                                                                                                     

În 2017, volumul total al schimburilor comerciale bilaterale dintre România și Belgia a fost de 3 mld. euro, cu 12,6% mai mare față de anul precedent, din care exportul 1,2 mld. euro, în creştere cu 13,1%, iar importul 1,8 mld. euro, reprezentând o creștere de 12,2%, astfel că balanţa comercială a înregistrat un deficit de 0,6 mld. euro. Belgia se situează pe locul 13, cu o pondere de 1,98% în exportul românesc, și pe locul 15, cu o cotă de piață de 2,33% la import. Tendința de creștere a schimburilor comerciale bilaterale s-a menținut și în primele 7 luni ale anului 2018, volumul atins la sfârșitul lunii iulie, a.c. fiind de 1,8 mld. euro, în creștere față de perioada similară a anului 2017, din care exportul reprezintă 0,7 mld. Euro, iar importul 1,1 mld. Euro.

Biroul de Presă al CCIB