CCIB implicată într-un nou proiect strategic naţional

„Prezentul proiect doreşte să asigure oportunităţi pentru persoanele active pe piaţa muncii prin calificarea în domeniile: bucătar, ospătar şi administrator pensiune turistică. Am ales acest domeniu deoarece ţara noastră are un potenţial enorm de dezvoltare a turismului. Din păcate, la momentul actual, turismul romanesc nu oferă servicii de calitate din cauza managementului defectuos şi personalului necalificat”, a afirmat Gabriela Dumitriu, manager proiect, în cadrul conferinţei de lansare a proiectului strategic naţional „O calificare în turism – o şansă pentru o slujbă mai bună”.
Proiectul, în valoare de 4,6 milioane lei, este derulat pe parcursul a doi ani de către Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), alături de partenerii săi, Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea (CCIV), Federaţia Bucătarilor din România (FBR) şi STEF Management Consulting.
„Deşi în ultimii ani au fost facute eforturi vizibile pentru promovarea turismului românesc, în opinia mea, pentru a avea un „produs vandabil”, mai sunt multe de facut în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, creşterea calităţii serviciilor şi aşezarea într-un raport corect a calităţii serviciilor şi a tarifelor practicate în structurile de primire turistică. Îmi face plăcere să subliniez că proiectul nostru contribuie la atingerea ultimelor două deziderate enunţate – servicii turistice de calitate şi raport optim calitate-preţ”, a afirmat, în deschiderea evenimentului, George Sorin Nicolescu, preşedintele Secţiunii Turism a Camerei bucureştene.
„O radiografie obiectivă a industriei ospitalităţii din ţara noastră pune în evidenţă necesitatea modernizării sistemului, a unei mai bune racordări la valorile europene şi a valorificării tradiţiilor naţionale”, a declarat, cu acelaşi prilej, Dan Gabriel Mihuţ, directorul general al CCIB, care a vorbit, de asemenea, despre experienţa bogată a Camerei bucureştene în proiecte cu finanţare europeană, inclusiv prin POS-DRU. Implicarea CCI Vâlcea în acest proiect este firească în contextul în care, după cum sublinia reprezentantul acestei camere, Mihai Cismaru, „pe plan local Camera de

Comerţ Vâlcea şi-a asumat un rol de deschizător de drumuri în ceea ce priveşte turismul rural şi balnear. În ultimii ani am lansat iniţiative precum Asociaţia Camerelor Montane care reuneşte un număr de camere de comerţ din zona montană a României şi este membră a World Famous Mountain Association”.
Proiectul „O calificare în turism – o şansă pentru o slujbă mai bună” se adresează forţei de muncă active din regiunile Bucureşti Ilfov, Centru şi Sud Vest şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni”. Se urmăreşte îmbunătăţirea nivelului de calificare a forţei de muncă active din turism şi nu numai, îndeosebi a persoanelor necalificate, a celor cu un nivel scăzut de calificare şi a celor care au o calificare redundantă pe piaţa muncii. Dupa cum sublinia reprezentantul Federaţiei Bucătarilor din România, Paul Dinu, „din statisticile realizate de FBR reiese că numai 10% din bucătarii angajaţi în sistem sunt certificaţi în acest sens. Nu negăm experienţa practică a celor care nu au diplomă de calificare, însă nu dorim ca această stare de fapt să se perpetueze. Într-un sistem de valori corect, profesionalismul trebuie certificat nu numai prin practică, ci şi prin documente justificative.”
În cadrul acestui proiect, 1.000 de persoane (850 angajaţi şi 150 persoane fizice autorizate) beneficiază gratuit de programe de orientare şi consiliere profesională, iar în urma evaluărilor realizate prin aceste programe, 600 de persoane vor participa gratuit la cursuri de calificare în meseriile de ospătar, bucătar, administrator pensiune turistică organizate de furnizori din România autorizaţi de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA). Absolvenţii cursurilor de calificare vor obţine certificate de calificare recunoscute la nivel naţional şi nu numai, avizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului. Proiectul contribuie, după cum afirma reprezentantul Stef Management Consulting, Romeo Drăgan, la atingerea obiectivului naţional de creştere a nivelului de participare la procesul de învăţare pe parcursul vieţii pentru populaţia adultă.
Pentru informaţii suplimentare privind proiectul contactaţi: Gabriela Dumitriu, manager proiect, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), Bd. Octavian Goga, nr. 2, sector 3, 030982 Bucureşti, tel.: 021 319 0128, fax: 021 319 0107, e-mail: gabriela.dumitriu@ccib.ro, www.ccib.ro.

Pentru mai multe informaţii despre programul de finanţare POSDRU 2007-2013, accesaţi site-ul www.fseromania.ro.
Biroul de Presă al CCIB