ccib_img_1397643625_2_S1[1]

CCIB promoveaza oportunitatile de afaceri oferite de spatiul balcanic

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) a organizat, în parteneriat cu Ministerul Economiei şi EximBank, cea de a patra ediţie a „Zilei oportunităţilor de afaceri”, dedicată de această dată Republicii Serbia, Republicii Macedonia şi Muntenegrului.

„Activitatea de comerţ exterior poate fi amplificată semnificativ prin implicarea în proiecte de cooperare, îndeosebi în domeniul industrial, dezvoltate în Balcani, dar şi pe terţe pieţe, existând un istoric solid al unor astfel de iniţiative. Perioadele dificile pot fi traversate de ţările noastre prin orientarea către parteneri cu tradiţie şi prin abordarea pieţelor regionale. Spaţiul balcanic oferă oportunităţi de afaceri şi investiţionale semnificative care, din păcate, nu sunt valorificate la potenţialul lor real”, a declarat cu acest prilej prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene.

În cadrul acestui eveniment, oamenii de afaceri au avut posibilitatea de a se întâlni într-un cadru structurat cu E.S. Branco Brancovic, ambasadorul Republicii Serbia în România, E.S. Milan Begovic, ambasadorul Muntenegrului la Bucureşti, cu ataşatii economici ai Serbiei şi Macedoniei, precum şi cu reputaţi specialişti în comerţ exterior din Ministerul Economiei.

Principalele subiecte abordate au vizat: situaţia actuală şi tendinţele în comerţul exterior cu spaţiile amintite; accesul pe aceste pieţe; cadrul legal în care-şi desfăşoară activitatea companiile cu capital străin; regimul achiziţiilor publice şi participarea la licitaţii pe proiecte, avantajele oferite de zonele libere, principalele oportunităţi de afaceri şi investiţionale, programele cu finanţare europeană ce pot fi accesate pentru implementarea unor proiecte de cooperare.

În cadrul discuţiilor s-a subliniat că există potenţial pentru dezvoltarea unor parteneriate de succes în: energie (construcţia de centrale de putere mică şi medie), infrastructură, industria grea (livrare de echipament energetic şi echipament pentru cale ferată) industria auto, industria farmaceutică, prelucrarea produselor agro-alimentare, turism.

Participant la manifestare, Şerban Ghinescu, director în cadrul EximBank, a prezentat serviciile şi instrumentele băncii pentru susţinerea exportatorilor români din sectorul IMM.

Evenimentul face parte din strategia CCIB de promovare a oportunităţilor oferite de pieţe cu potenţial şi va fi urmat, la jumătatea lunii iunie, de o misiune economică la Belgrad, Skopje şi Podgorica. De asemenea, până la sfârşitul acestui an, CCIB va deschide în zona balcanică o reprezentanţă, dublată de o expoziţie permanentă cu produse realizate în România, după modelul testat deja cu succes în alte regiuni ale lumii.

Biroul de Presă al CCIB