Egipt-02

CCIB se implică în modernizarea unor sectoare importante ale industriei egiptene

În marja vizitei oficiale la Cairo a ministrului pentru mediu de afaceri, comerț si antreprenoriat, Ilan Laufer, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) a organizat o misiune economică în Republica Arabă Egipt în perioada 18-21 noiembrie a.c.

Ministrul Laufer a avut intalniri cu: prim-ministrul R.A.Egipt, Sherif Ismail, ministrul investițiilor și cooperării internaționale, dna Sahar Nasr, ministrul comerțului și industriei, Tarek Kabil, ministrul producției militare, Mohamed Saed El Assar, președintele Asociației oamenilor de afaceri egipteni, Ali Eissa, președintele PICO Group, una dintre cele mai mari companii private din această țară, Tawfik Diab, întâlniri care au prilejuit identificarea unor domenii de interes pentru cooperarea bilaterală, pentru modernizarea economiei egiptene (infrastructura, mijloace de transport, industria energetica, agricultura si produse agricole, industria militara si de modernizare a unor obiective industriale).

Din delegaţia condusă de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene, au făcut parte reprezentanţi ai unor firme ce activează în: industria constructoare de mașini și de material rulant (Titan Mașini Grele S.A și Faur S.A..), în domeniul energiei electrice (Romelectro), tehnologia informației și comunicații (Siveco S.A.), automatizări industriale (ASTI Automation), producția de echipamente electronice (M.B.Tehnology).

Programul profesional al misiunii a inclus un Forum de afaceri, organizat la Cairo, în colaborare cu Asociația Oamenilor de Afaceri Egipteni (EBA). „Acest tip de manifestări, cu o solidă componentă business to business şi axate pe dialog, contribuie în mod real la reașezarea relațiilor comerciale dintre țările noastre, ținând seama de tradiția relațiilor noastre și de oportunitățile, deloc puține, generate de avantajele pe care le oferă pozițiile geo-strategice ale României și Egiptului, dar și de o anumită complementaritate a celor două economii”, a subliniat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu în cadrul Forumului, în prezenţa ministrului Ilan Laufer, a președintelui EBA, Ali Helmy Eissa, și a președintelui părții egiptene a Consiliului de Afaceri Egipt România, Hassan Kamel El Shafei.

În afara participării la întâlniri bilaterale de afaceri în cadrul forumului amintit, membrii delegației române au avut oportunitatea să întâlnească și separat parteneri locali, care au permis identificarea unor oportunități de colaborare și în: industria alimentară, producția de echipament militar și în domeniul învățământului profesional. De asemenea, cu acest prilej a avut loc cea de a șasea reuniune a Consiliului de Afaceri Egipt-România, condusă de cei doi co-președinți, Sorin Dimitriu, din partea română, și Hassan Kamel El Shafei, din partea egipteană. S-a convenit un program de schimb de delegații, inclusiv în cadrul unor misiuni economice, organizarea de Zile ale economiei/produselor egiptene, respectiv românești în cele două țări, cu obiectivul declarat de implicare a CCIB și EBA, precum și a Consiliului de Afaceri în revigorarea schimburilor comerciale bilaterale și a cooperării economice bilaterale.

              Informații de background:

După un an de vârf 2014, când valoare schimburilor comerciale româno-egiptene a atins aproape 900 mil USD, cu recorduri atât la exportul românesc (792 mil USD), cât şi la exportul egiptean (103 mil.USD), în anul 2016 livrările de mărfuri au scăzut la sub 700 mil USD, tendinţa de reducere menţinându-se şi în primele 9 luni din acest an, când valoarea schimburile bilaterale s-au cifrat la 464 mil. USD.

Biroul de Presă al CCIB