CCIB se implică în proiecte de responsabilitate socială

Sub sloganul „Dezvoltare ÎN, PRIN şi PENTRU comunitate”, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) şi Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS), în parteneriat cu European Social Action Network (ESAN) au lansat recent, în cadrul unei conferinţe, proiectul „Parteneriat pentru dezvoltare”. Acest proiect, care se va derula pe parcursul a doi ani, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investeşte în oameni”.
„Proiectul „Parteneriat pentru dezvoltare” propune deschiderea dezbaterii şi dezvoltarea de iniţiative comune ale antreprenorilor şi organizaţiilor neguvernamentale, în sensul promovării dezvoltării durabile, al stimulării creării de locuri de muncă şi al creşterii coeziunii sociale la nivel local”, a afirmat, în cadrul conferinţei de lansare a proiectului, desfăşurate recent la Bucureşti, managerul de proiect Şerban Dimitriu.
Potrivit acestuia, activităţile desfăşurate în cadrul proiectului vor acorda o atenţie deosebită unor aspecte-cheie privind stimularea parteneriatului între diferiţi actori sociali activi la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Astfel, vor fi organizate 10 grupuri de lucru în cadrul cărora vor fi abordate parteneriatul comunitar, activităţile de advocacy, lobby şi fundraising (strângere de fonduri), 2 seminarii de advocacy şi fundraising, dar şi un eveniment de premiere. De asemenea, tot în cadrul proiectului, va fi elaborat un studiu privind activitatea de responsabilitate socială corporatistă (CSR) a antreprenorilor din România, în contextul în care mulţi antreprenori afirmă că sunt preocupaţi să se menţină activi în cadrul comunităţii şi să lucreze în beneficiul acesteia, dar nu ştiu cum, de unde să înceapă şi cum să armonizeze activitatea lor economică cu cea de CSR.
„În ultimii ani, Camera bucureşteană s-a implicat în numeroase proiecte finanţate prin programe interne şi internaţionale, care răspund unor necesităţi identificate în prealabil de CCIB. Implementarea acestor proiecte contribuie la schimbarea mentalităţii oamenilor de afaceri şi a viitorilor oameni de afaceri, la modificarea comportamentului de consum şi a obiceiurilor comunităţii de afaceri, precum şi la dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale”, a afirmat, în cadrul evenimentului de lansare a proiectului, Mihai Andriţoiu, preşedintele Secţiunii Comerţ a CCIB.

În cadrul conferinţei, la care au participat circa 100 de reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii, dar şi ai mediului de afaceri, au fost subliniate importanţa subiectului abordat de proiect în actualul context macroeconomic, precum şi rolul camerelor de comerţ în promovarea activităţilor de CSR. „Pentru ca proiectele de responsabilitate socială să intre în cotidian este nevoie de informaţii, de o mult mai bună comunicare între managerii companiilor, pe de o parte, şi actorii sociali si civici, pe de altă parte. În acest sens, personalul camerelor de comerţ poate juca un rol semnificativ, luand în considerare contactul permanent al acestora cu membrii lor”, a subliniat directorul general al CCIB, Dan Gabriel Mihuţ.
La rândul său, directorul executiv al Centrului de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS), Viorel Micescu, a vorbit despre necesitatea implicării în campanii de informare, educare şi conştientizare a unor segmente de public foarte variate, dar şi despre rolul de mediator al CENTRAS între organizaţiile neguvernamentale şi alţi actori, precum instituţiile publice, mass-media sau mediul de afaceri. De asemenea, domnia sa a subliniat faptul că experienţa în domeniul responsabilităţii sociale corporatiste a European Social Action Network (ESAN) este unul dintre elementele care dau un plus de valoare proiectului.

Biroul de Presă al CCIB