DSC_0103[1]

CCIB, în slujba comunităţii de afaceri bucureştene

Luni, 27 iunie 2011, a avut loc adunarea generală a reprezentanţilor secţiunilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB). Organizarea constantă a unor acţiuni de informare a membrilor privind competiţiile deschise pentru accesarea de fonduri europene, dar şi a unor evenimente menite să apropie mediul academic de mediul economic, organizarea de conferinţe şi seminarii cu participare internaţională vizând promovarea domeniilor-cheie ale economiei româneşti sunt, potrivit Raportului Colegiului de Conducere al CCIB, câteva dintre acţiunile derulate pe plan intern de Camera bucureşteană în perioada iulie 2010-iunie 2011.
De asemenea, după cum a subliniat preşedintele Camerei bucureştene, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, în perioada analizată au fost organizate numeroase misiuni şi forumuri economice, potrivit strategiei de relaţii externe a CCIB, care prevede abordarea cu prioritate a pieţelor din Balcani, spaţiul ex-sovietic, Orientul Mijlociu, Asia de Sud şi Sud-Est, şi cu unele precauţii, Africa de Nord, unde produsele româneşti sunt apreciate. Potrivit aceleiaşi strategii, un obiectiv important l-a constituit deschiderea reprezentanţei CCIB de la Sharjah (Emiratele Arabe Unite), dublate de o expoziţie permanentă cu produse româneşti, în parteneriat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA).
În vederea identificării măsurilor de stimulare economică cu cel mai mare impact asupra mediului de afaceri şi cu potenţial de a duce la o relansare economică a României pe baze durabile, cât şi a măsurilor de austeritate bugetară care au afectat la un nivel cel puţin semnificativ firmele româneşti, CCIB a realizat, în perioada martie-aprilie 2011, la nivel naţional, pe un eşantion reprezentativ format din 418 entităţi economice, studiul Interviu…cu mediul de afaceri cuprinzând efectele măsurilor guvernamentale, văzute prin prisma autorităţilor guvernamentale, cât şi prin prisma entităţilor economice din România (IMM-uri, firme mari şi foarte mari, instituţii ale autorităţilor locale, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, regii autonome).
Nu în ultimul rând, a fost subliniată implicarea CCIB în derularea a 32 de proiecte finanţate din fonduri europene, a căror implementare contribuie la: schimbarea mentalităţii oamenilor de afaceri şi a viitorilor oameni de afaceri (studenţi), modificarea comportamentului de consum şi a obiceiurilor comunităţii de afaceri, dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, formarea forţei de muncă, potrivit solicitărilor pieţei. În prezent, în cadrul acestor proiecte, CCIB organizează gratuit cursuri extrem de variate – de la cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale, cu accent pe managementul afacerilor, cursuri specializate autorizate în domeniul automaticii şi managementului cunoştinţelor şi până la cursuri de calificare şi recalificare în diverse meserii.
În cadrul adunării generale a fost prezentat, de asemenea, raportul anual al Camerei bucureştene privind starea economiei capitalei, potrivit căruia mediul economic bucureştean este, încă, atractiv, deopotrivă pentru investitorii români, cât şi pentru cei străini. Fără a intra într-o analiză amănunţită a datelor statistice, se poate aprecia că mediul de afaceri din Capitală este dinamic, dar şi sensibil la efectele crizei, îndeosebi în domeniul industrial.
Adunarea generala a aprobat, de asemenea, obiectivele CCIB aferente perioadei iulie 2011-iunie 2012, execuţia bugetară pe anul 2010 şi proiectul bugetului pe 2011, raportul Comisiei de Cenzori, precum şi alte documente care măresc vizibilitatea şi amplifică responsabilitatea Camerei bucureştene faţă de mediul de afaceri.

Biroul de Presă al CCIB