ccib_img_1433855179_dsc_0103_S1[1]

CCIB, in slujba comunitatii de afaceri bucurestene

Luni, 8 iunie 2015, a avut loc Adunarea generală a reprezentanţilor membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB). Pe ordinea de zi a adunării – statutar constituită – s-au aflat atât probleme organizatorice, cât şi probleme de natură strategică.

În prima parte a evenimentului a fost dezbătut Raportul privind evoluţia comerţului, industriei, serviciilor şi a altor activităţi din municipiul Bucureşti, a fost dezbătut şi aprobat Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea CCIB în intervalul iunie 2014 – mai 2015 şi au fost aprobate deciziile adoptate de Colegiul de Conducere în această perioadă.

Potrivit raportului privind activitatea CCIB, prezentat de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei bucureştene, în vederea atragerii de noi membri, dar şi pentru fidelizarea membrilor activi au fost practicate reduceri cuprinse între 16% şi 25% aplicate la cotizaţie, în funcţie de perioada în care s-a realizat plata acesteia şi a fost lansată varianta în limba română a Catalogului membrilor. De asemenea, a fost subliniat faptul că membrii CCIB care au cotizaţia plătită la zi beneficiază de reduceri de tarife semnificative: 20% la tarifele de închiriere a spaţiului de expunere în cadrul târgurilor organizate de ROMEXPO SA, 25% la tariful standard pentru obţinerea Certificatului Excellent SME şi până la 50% la tarifele percepute de CCIB la majoritatea serviciilor.

În ceea ce priveşte activitatea CCIB de promovare a ofertei româneşti pe pieţele externe, perioada analizată a fost marcată de două premiere: primul pavilion naţional organizat de o cameră de comerţ românească la o manifestare internaţională, exclusiv din fonduri private (pavilionul românesc din cadrul Expoziţiei internaţionale de bunuri de larg consum de la Ningbo, ediţia 2014) şi prima misiune economică de prezentare a potenţialului industriei româneşti organizată la sediul CERN (Organizaţia Europeană pentru Cercetare Nucleară) – Geneva, Elveţia. Pe lângă programul consacrat de misiuni şi forumuri economice, multe dintre ele organizate în baza acordurilor de cooperare semnate cu organizaţii similare de peste hotare, CCIB a oferit constant servicii de consultanţă şi asistenţă companiilor interesate să-şi dezvolte afacerile în R. P. Chineză, Mongolia şi în regiunea magrebiană prin intermediul reprezentanţelor deschise la Beijing (R. P. Chineză) şi Tanger (Regatul Maroc).

În continuare, au fost foarte bine primite de comunitatea de afaceri a Capitalei evenimentele din seria „Business Breakfast”, în cadrul căreia reprezentanţii mediului de afaceri au avut ocazia de a intra într-un dialog mai puţin convenţional, dar eficient cu specialişti, consultanţi şi politicieni de top, pe teme economice de interes, dar şi cele din ciclul „Ziua oportunităţilor de afaceri”, ce au oferit întreprinzătorilor şi managerilor posibilitatea de a se întâlni într-un cadru structurat cu factori decizionali şi reputaţi specialişti în comerţ exterior, precum şi cu ambasadori şi ataşaţi economici ai unor ţări în care au fost identificate oportunităţi de afaceri şi posibile proiecte de cooperare.

Adunarea generală a aprobat, de asemenea, obiectivele CCIB aferente perioadei iulie 2015-iunie 2016, execuţia bugetară pe anul 2014 şi proiectul bugetului pentru anul 2015, precum şi raportul Comisiei de Cenzori.

De exemplu, potrivit documentelor aprobate de Adunarea generală, în perioada următoare, odată cu reînfiinţarea Curţii de Arbitraj Comercial de pe lângă CCIB, se va acorda o atenţie deosebită promovării şi dezvoltării acestui tip de serviciu, alternativă eficientă la procesul clasic în instanţă, se va realiza versiunea în limba engleză a Catalogului membrilor, disponibilă pe CD, care va fi distribuită în cadrul evenimentelor organizate de Camera bucureşteană şi de partenerii săi şi va fi extinsă gama de servicii oferite companiilor care vin în România prin reprezentanţele deschise de CCIB în străinatate.

Biroul de Presă al CCIB